Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

   Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ngày 03/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi Lễ triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của:

  Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Ông Lê Hoài Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Ông Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức

  Ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Bà Nguyễn Thị Gái – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo;

Danh sách các viên chức quản lý được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

1

Ông

Nguyễn Đức Chính

Hiệu trưởng

Trường

THPT Nguyễn Hữu Huân

Hiệu trưởng

Trường

THPT Trần Phú

2

Ông

Đỗ Dương Cung

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Nguyễn Hữu Huân

Hiệu trưởng

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân

3

Ông

Trần Hải Bình

Giáo viên trung học

Trường

THPT Ten  Man

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Ten Lơ Man

4

Ông

Nguyễn Đức Hiền

Hiệu trưởng

Trường

THPT PhạmPhúThứ

Hiệu trưởng

Trường

THPT Phạm Phú Thứ

5

Ông

Nguyễn Quang Đạt

Hiệu trưởng

Trường

THPT Tây Thạnh

Hiệu trưởng

Trường

THPT Tây Thạnh

6

Trương Thị Tranh

Hiệu trưởng

Trường

THPTNguyễn Văn Cừ

Hiệu trưởng

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

7

Phan Thị Phương Trang

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Ten  Man

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Ten  Man

8

Ông

Phạm Quang Thiện

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Lương Thế Vinh

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Lương Thế Vinh

9

Ông

Vũ Đình Khôi

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Phạm Phú Thứ

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Phạm ThúThứ

10

Ông

Nguyễn Thanh Phương

Phó Hiệu trưởng

Trường
THPT 
Hoàng Hoa Thám

Phó Hiệu trưởng

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bà Phạm Nguyễn Trâm Anh – Phó trưởng phòng TCCB đọc các quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo trao quyết định và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ

Một số hình ảnh tại buổi trao quyết địnhLiên kết bài viết gốc