Để thực hiện tốt công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, ngày 29 tháng 9 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hướng dẫn công tác quản lý văn bằng chứng chỉ cho các phòng giáo dục và đào tạo, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên.

     Dưới đây là hình ảnh của buổi hướng dẫn:

 

Ông Võ Thiện Cang – Trưởng phòng – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu chỉ đạo.

 
 

Ông Trần Thanh Phong – Phó Trưởng phòng – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

hướng dẫn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

 

Ông Hồ Thanh Nhân – Chuyên viên – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

hướng dẫn về văn bằng nước ngoài.

 
 

Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận.

 
 

Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận.

 
 

Đại biểu tham dự.

 

Đại biểu tham dự.

 
 

Đại biểu tham dự.

 
 

Đại biểu tham dự.Liên kết bài viết gốc