Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025,

Sáng ngày 06 tháng 9 năm 2022, Chi bộ Phòng Tổ chức Cán bộ tổ chức đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại biểu tham dự Đại hội:

– Đồng chí Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.
– Đồng chí Nguyễn Thị Gái – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục.
– Cùng với sự có mặt của các đồng chí là đại diện các Chi bộ phòng ban thuộc Sở và hiện diện đủ 14/14 Đảng viên của Chi bộ Phòng Tổ chức Cán bộ gồm 12 Đảng viên chính thức và 02 Đảng viên dự bị.
Đại hội vinh dự nhận được hoa chúc mừng của Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Chi bộ các phòng ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác định nhiều mục tiêu quan trọng đến năm 2025 đối với Chi bộ Phòng Tổ chức Cán bộ. Đại hội cũng đã nhất trí tín nhiệm bầu 3 đồng chí tham gia Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025:

1. Đồng chí Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Bí thư Chi bộ.

2. Đồng chí Lê Thị Lệ Nga, Chuyên viên chính phòng Tổ chức Cán bộ, Phó Bí thư Chi bộ.

3. Đồng chí Phạm Nguyễn Trâm Anh, Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chi ủy viên.

Vài hình ảnh Đại hộiLiên kết bài viết gốc