Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

– Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức;

– Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; lãnh đạo các trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên.

Đến tham dự Hội nghị góp ý kế hoạch năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục thường xuyên, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2022 (đã điều chỉnh so với thời gian dự kiến tại Công văn số 3382/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác xây dựng kế hoạch năm học 2022 – 2023 các cơ sở giáo dục thường xuyên).

2. Địa điểm: Trung tâm GDNN – GDTX Quận 12, số 2 Bis Tô Ký, Khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.

Vì tính chất quan trọng của Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần./.Liên kết bài viết gốc