Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;

– Hiệu trưởng trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên..

Đến tham dự Hội thảo “Hoạt động trải nghiệm trong giáo dục và định hướng nghề nghiệp đối với học viên giáo dục thường xuyên”, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 12 tháng 10 năm 2022.

2. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, số 546 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5.

Vì tính chất quan trọng của Hội thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần./.Liên kết bài viết gốc