Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục:

       + Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 cho Lãnh đạo phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận, huyện và trường trung học phổ thông công lập;

       + Vào ngày 07 tháng 10 năm 2022 cho Lãnh đạo phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông ngoài công lập và trường mầm non ngoài công lập.

 

       Dưới đây là hình ảnh buổi tập huấn:

       * Ngày 30 tháng 9 năm 2022:

 

       * Ngày 07 tháng 10 năm 2022:Liên kết bài viết gốc