Ngày 06 tháng 10 năm 2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm cho hơn các đồng chí thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở, cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các đồng chí phụ trách kiểm tra, giám sát và các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc của các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Giáo dục và Đào tạo.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy truyền đạt một số nội dung như: Những điểm mới, cần lưu ý trong Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Hồ Nam nhấn mạnh: Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải có nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt nội dung của kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng; quán triệt sâu rộng nội dung kiểm tra, giám sát trong năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đến từng chi bộ, đảng viên; hạn chế cách làm hình thức, đối phó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cùng ngày, Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đến các đồng chí thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở, cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các đồng chí phụ trách kiểm tra, giám sát và các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đồng chí Huỳnh Long nhấn mạnh: Thực hiện tốt Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung không chỉ góp phần khơi nguồn sáng tạo cho người cán bộ trong mọi mặt công tác và cuộc sống mà còn được coi như tấm khiên, lá chắn để bảo vệ họ, giúp họ phát huy sở trường, tài năng và ý chí quyết đoán của mình trong công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao trước những khó khăn, thử thách của thực tiễn.

 Liên kết bài viết gốc