HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỮ THẬP ĐỎ KHỐI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỊCH NĂM HỌC 2022 – 2023

Sáng ngày 21/10/2022, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Thành Đoàn Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Chữ thập đỏ khối trường học năm học 2021-2022 và triển khai chương trình liên tịch giữa 3 đơn vị năm học 2022-2023.

Đến tham dự chương trình có ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thu Hà – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó Trưởng phòng Chính trị, Tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã vận động trao tặng 22 suất trợ cấp học tập năm học 2022-2023 cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Biu dương những kết quả đạt được, Hội nghị đã trao tặng 66 Bằng khen, Giấy khen từ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trường học năm học 2021-2022.

Ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trường học năm học 2021-2022.

Bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó Trưởng phòng Chính trị, Tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố và ông Nguyễn Thanh Vũ – Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Giấy khen đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ trường học năm học 2021-2022.

(Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tim-kiem/hoi-chu-thap-do-tphcm-hoat-dong-xa-hoi-nhan-dao-trong-nam-hoc-2021-%E2%80%93-2022-dat-hon-71-ty-dong-1491900484

https://chuthapdotphcm.org.vn/tin-tuc/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-chu-thap-do-khoi-truong-hoc-nam-hoc-2021-2022-va-trien-khai-chuong-trinh-lien-tich-nam-hoc-2022-2023 )Liên kết bài viết gốc