Thay đổi thời gian, địa điểm tập huấn công tác “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị Thành niên và giáo dục giới tính cho học sinh phổ thông”1. Thời gian: 07g30, thứ Ba, ngày 01 tháng 11 năm 2022.2. Địa điểm: Hội trường A306, trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM, số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.3. Thành phần tham dự:-Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;-Đại diện Ban Giám hiệu các trường Trung học phổ thông;-Giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, Trợ lý thanh niên, nhân viên y tế các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp (mỗi đơn vị cử 03 người).(Đính kèm tài liệu tập huấn, quý thầy cô vui lòng in tài liệu mang theo).

Liên kết bài viết gốc