GIỜ HỌC

(Áp dụng từ ngày Thứ hai 7.11.2022)

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

06g45 :  Học sinh có mặt tại lớp

13g20:  Học sinh có mặt tại lớp

Tiết 1

7giờ 00 – 7 giờ 45 Tiết 1 13 giờ 30 – 14 giờ 15
Tiết 2 7 giờ  45 – 8 giờ  30 Tiết 2 14 giờ 15 – 15 giờ 00

Ra chơi 20 phút

Ra chơi 30 phút

Tiết 3 8 giờ 50 – 9 giờ 35 Tiết 4 15 giờ 30 – 16 giờ 15
Tiết 4 9 giờ35 – 10 giờ 20 Tiết 5 16 giờ15 – 17 giờ 00

Ra chơi 10 phút

 
Tiết  5 10 giờ 30 – 11 giờ 15