HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023

Sáng ngày 04/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 nhằm đánh giá những ưu điểm, những mặt tồn tại và định hướng công tác giáo dục chính trị trong năm học mới.

Đến tham dự Hội nghị có ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trịnh Thị Huyền Trân – Phó Bí thư Thành Đoàn, đại diện Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Thành phố, cùng các ông bà là lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng – Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng các trường THPT, Trung cấp – Cao đẳng; Giám đốc – Phó Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDTX-GDNN, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị của ngành giáo dục Thành phố năm học 2021 – 2022 qua đoạn phim tổng kết để có được những đánh giá tổng quan về kết quả công tác chính trị năm học vừa qua.

Hội nghị cũng đã có dịp được lắng nghe 03 tham luận báo cáo trực tiếp tại Hội nghị trong số các báo cáo có trong hồ sơ Hội nghị:

  1. Báo cáo tham luận “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường THPT Đào Sơn Tây”;
  2. Báo cáo tham luận “Hoạt động triển khai và kết quả xây dựng trường học xanh, sạch đẹp, nhà vệ sinh thân thiện tại trường THPT Bình Phú”;
  3. Báo cáo tham luận “Công tác triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật quận Gò Vấp và kết quả thực hiện trên địa bàn”.

Tại Hội nghị, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng – Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và xây dựng, phát triển văn hóa học đường, hướng tới giáo dục toàn diện học sinh, hình thành các năng lực và phẩm chất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hội nghị cũng đã nhận được phát biểu chỉ đạo của ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên. Đây là hoạt động cần nhận được sự quan tâm của thủ trưởng các đơn vị nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh về năng lực và phẩm chất, thực hiện nhiệm vụ của nhà trường xã hội chủ nghĩa như tinh thần về tính chất, nguyên lý giáo dục tại Điều 3 – Luật Giáo dục năm 2019 “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”.

Hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác chính trị tư tưởng năm học 2021 – 2022 gồm có: 11 tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo, 21 trường THPT và liên cấp, 43 cá nhân.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

Tiết mục văn nghệ Arobic dance “Hãy yên lòng mẹ ơi” do học sinh Trường THCS Phú Định – Quận 6 biểu diễn.

Hợp ca Gió mùa về – Đôi cánh; Hợp ca Cùng nhau ta thắp sáng do các em học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân biểu diễn.

Ông Trịnh Duy Trọng trao tặng hoa cho đại diện các đội văn nghệ.

Ông Trịnh Duy Trọng triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023.

Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạophát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó trưởng phòng Chính trị, tư tưởng đọc quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác chính trị tư tưởng năm học 2021 – 2022.

Một số hình ảnh bên trong Hội nghị.

Cô Hoàng Thị Hảo – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Đào Sơn Tây báo cáo trong Hội nghị.

Thầy Trần Nghĩa Nhân – Hiệu trưởng trường THPT Bình Phú báo cáo tham luận trong Hội nghị.

Thầy Trịnh Vĩnh Thanh – Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp báo cáo tham luận trong Hội nghị

Các tập thể, cá nhân nhận được khen thưởng hoàn thành xuất sắc công tác chính trị tư tưởng năm học 2021 – 2022.Liên kết bài viết gốc