Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho trẻ mầm non, giúp trẻ có năng lượng tích cực, hào hứng tham gia các hoạt động , mạnh dạn tự tin có khả năng tự lập và đam mê các môn thể thao. Ngày 1, 2, 3,4 tháng 11 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với công ty Gokid tổ chức ngày hội phát triển vận động cho trẻ mầm non “Năng lượng mới cả ngày vui” tại bốn cụm chuyên môn.

Liên kết bài viết gốc