1.Thời gian: 13g30, thứ Năm, ngày 10 tháng 11 năm 2022.2.Đối tượng tham dự:-Đại diện Lãnh đạo phụ trách công tác tư vấn tâm lý trường học của 22 Phòng Giáo dục và Đào tạo.-Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo cử: 02 Hiệu trưởng trường tiểu học, 02 Hiệu trưởng trường trung học cơ sở.-Đại diện Ban Giám hiệu (Tổ trưởng tổ Tư vấn, hỗ trợ học sinh) của các trường THPT công lập, TT GDTX trực thuộc.

Liên kết bài viết gốc