Thành phần tham dự: -Đại diện Lãnh đạo phụ trách công tác tư vấn tâm lý trường học của 22 Phòng GD&ĐT;-Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo cử: 02 Hiệu trưởng trường tiểu học, 02 Hiệu trưởng trường trung học cơ sở;-Đại diện Ban Giám hiệu (Tổ trưởng tổ Tư vấn tâm lý trường học) của các trường THPT công lập, TT GDTX trực thuộc.

Liên kết bài viết gốc