8:00, ngày 11/11/2022 (thứ Sáu) tại Hội trường 2.1, Sở Giáo dục và Đào tạo, tham dự Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp truyền thông, giáo dục và hoạt động về bảo vệ môi trường trong trường học năm 2021-2022 và ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2023-2024


Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời đơn vị tham dự lúc 8:00, ngày 11/11/2022 (thứ Sáu) tại Hội trường 2.1, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp truyền thông, giáo dục và hoạt động về bảo vệ môi trường trong trường học năm 2021-2022 và ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2023-2024

Tác giả: Thúy Uyên

Người đăng tin: Thúy Uyên

Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởngLiên kết bài viết gốc