Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đủ kinh phí từ các cá nhân, tổ chức, đơn vị tham gia ủng hộ kinh phí chương trình “Hành trình theo bước chân Cụ Đồ Chiểu” tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo ngưng tiếp nhận kinh phí vận động hành trình theo bước chân Cụ Đồ Chiểu.

Tác giả: LÊ VĂN TRƯỜNG

Người đăng tin: LÊ VĂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởngLiên kết bài viết gốc