Thực hiện Kế hoạch liên Sở số 804/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo về phối hợp trong đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025, sáng ngày 08/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp truyền thông, giáo dục và hoạt động về bảo vệ môi trường trong trường học năm 2021, năm 2022 và ký kết kế hoạch phối hợp năm 2023, năm 2024.

Đến tham dự Hội nghị, có các vị đại biểu:

* Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường:

– Ông Trần Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh – Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường.

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

– Ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng, Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo;

Bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó Trưởng phòng, Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non

– Bà Huỳnh Thị Hồng Thúy – Phó Chánh Thanh tra Sở

– Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

– Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Cùng các ông, bà lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng – Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng – Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng các trường THPT, Trung cấp-Cao đẳng, Giám đốc Trung tâm GDTX, GDTX – GDNN, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị đã cùng nhìn lại những kết quả đạt được và đánh giá kết quả quá trình phối hợp truyền thông, giáo dục và hoạt động về bảo vệ môi trường trong trường học năm 2021 năm 2022.

Hội nghị cũng đã có dịp được lắng nghe 03 tham luận báo cáo trực tiếp tại Hội nghị trong số các báo cáo có trong hồ sơ Hội nghị:

  1. Báo cáo tham luận “Hoạt động triển khai và kết quả xây dựng trường học xanh, sạch đẹp, nhà vệ sinh thân thiện tại trường Tiểu học Hồ Văn Huê.
  2. Báo cáo tham luận “Hoạt động triển khai và phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 trong công tác triển khai xây dựng Trường học xanh trên địa bàn Quận 10.
  3. Báo cáo tham luận “Hoạt động triển khai và kết quả xây dựng trường học xanh, sạch đẹp, nhà vệ sinh thân thiện tại THCS và THPT Đinh Thiện Lý”.

Tại Hội nghị, Ông Trần Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao kết quả đã đạt được các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường giữa Ngành Giáo dục và Đào tạo và Ngành Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị cũng đã nhận được phát biểu chỉ đạo của Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tăng cường phối hợp và triển khai thực hiện giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tài nguyên và Môi trường; vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh-sinh viên và phụ huynh học sinh chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; thải rác đúng nơi quy định; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thường xuyên tự tiến hành kiểm tra, đánh giá, khen thưởng truyền thông, giáo dục và hoạt động về bảo vệ môi trường.

Cũng tại Hội nghị, Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ông Trần Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký kết Kế hoạch truyền thông, giáo dục và hoạt động về bảo vệ môi trường trong trường học năm 2023 năm 2024.

Nhằm khuyến khích, động viên các đơn vị đã có những thành tích trong việc thực hiện xây dựng Trường học xanh và tuyên truyền bảo vệ môi trường, Hội nghị cũng đã tiến hành tặng Giấy khen cho 40 đơn vị đạt giải trong Hội thi xây dựng “Trường học Xanh” và Giấy chứng nhận “Trường học Xanh”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

 

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh trường Tiểu học Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận

Bà Cao Thị Thiên Phúc Phó Trưởng Phòng Chính trị, tư tưởng báo cáo kết quả

Ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng thông tin các nội dung thực hiện trong Kế hoạch truyền thông, giáo dục và hoạt động về bảo vệ môi trường trong trường học năm 2023 năm 2024

Ông Trần Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao kết quả đã đạt được các hoạt động bảo vệ môi trường

Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, phát biểu chỉ đạo, tăng cường phối hợp và triển khai thực hiện giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ông Trần Văn Bảy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ký kết Kế hoạch truyền thông, giáo dục và hoạt động về bảo vệ môi trường trong trường học năm 2023 năm 2024

Một số hình ảnh trao tặng Giấy khen cho 40 đơn vị đạt giải trong Hội thi xây dựng “Trường học Xanh” và Giấy chứng nhận “Trường học Xanh”

 

 

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc