Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Tập huấn công tác tư vấn tâm lý nhằm
hỗ trợ các phương pháp giảm thiểu rủi ro sức kh
ỏe tâm thần và thúc đẩy sức khỏe
tâm lý xã hội của học sinh trong trường phổ thông.
Chương trình tập huấn với sự hỗ trợ chuyên môn từ Thạc sĩ Đinh Quỳnh Châu và Thạc sĩ Mai Hồng Đào giảng viên Khoa Tâm lý học thuộc trường Đại Học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình tập huấn đã cung cấp các kiến thức, kỹ năng về:

  • Vai trò của hoạt động tư vấn tâm lý học đường.
  • Qui trình sàng lọc, phòng ngừa trầm cảm, lo âu, stress trong trường học.
  • Một số lưu ý trong quản lý hoạt động tư vấn tâm lý học sinh.

Một số hình ảnh từ chương trình tập huấn:

 

 Liên kết bài viết gốc