? Trong những năm gần đây, các vấn đề ô nhiễm môi trường – khí hậu đang diễn ra ngày càng trầm trọng hơn. Trước những thách thức to lớn này, trường học có thể làm gì? Không chỉ là nơi để dạy và học, trường học là nơi lý tưởng để tạo cơ hội cho mỗi công dân tìm hiểu về các vấn đề môi trường – phát triển, để đương đầu với những thử thách hiện tại và đối mặt với những lựa chọn trong tương lai.
? Trường học có thể xanh nếu đảm bảo được các yếu tố: không khí sạch, nước sạch, không gian xanh, năng lượng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm rác thải hiệu quả. Và để tạo dựng nên một ngôi trường xanh và bền vững hơn, thầy cô và các em học sinh đã cùng nhau tổ chức các hoạt động về: (1) chính sách quản lý, (2) cơ sở vật chất, (3) giáo dục và truyền thông và (4) thực hành xanh của học sinh.
? Với mong muốn tạo thêm không gian xanh học tập, để học sinh có ý thức và hiểu hơn vai trò và lợi ích của trường học xanh, Đoàn trường THPT Hưng Đạo đã tổ chức cho các bạn Đoàn viên trồng cây với Công trình “Trường học xanh- Chung tay vì không khí sạch”