SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

BẢN TIN

Kỳ thi học viên giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay

giáo dục thường xuyên cấp Thành phố

 ngày 24 tháng 11 năm 2022

 

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023 Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Kỳ thi học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2022 – 2023” tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Qúy Đôn.

         Kỳ thi học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay giáo dục thường xuyên cấp Thành phố là một hoạt động phong trào học tập được tổ chức định kỳ hằng năm cho học viên của trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên. Nhằm khuyến khích, tạo sân chơi và thực hành bổ ích cho tất cả học viên giáo dục thường xuyên tham gia như một nội dung giáo dục Toán học trong năm học, đồng thời rèn luyện cho học viên giáo dục thường xuyên kỹ năng sử dụng máy tính và kỹ năng tính toán nhanh ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Kỳ thi năm nay có 105 học viên dự thi, đến từ 22 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên tham dự. Kết quả có 64 học viên đạt giải, với 02 giải nhất, 25 giải nhì, 37 giải ba. Kỳ thi được tài trợ bời Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX).

Tại buổi Lễ khen thưởng, Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu bế mạc kỳ thi học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2022 – 2023”. Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học – Sở Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định khen thưởng các học viên đạt giải trong kỳ thi./.

 

 

Hình ảnh đính kèm bản tin Kỳ thi học viên giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay giáo dục thường xuyên cấp Thành phố ngày 24 tháng 11 năm 2022

Hình 1: Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu bế mạc kỳ thi học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2022 – 2023”.

Hình 2: Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định khen thưởng các học viên đạt giải trong kỳ thi học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2022 – 2023”.

Hình 3: Khen thưởng giải nhất

Hình 4, 5: Khen thưởng Giải nhì.

Hình 6, 7: Khen thưởng Giải ba.

Hình 8, 9, 10: Ảnh hội thiLiên kết bài viết gốc