Tại điểm cầu TP Hà Nội có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự tại điểm cầu Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở; các đồng chí cấp ủy của các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Sở.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày. Các đại biểu đã được các báo cáo viên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt 4 chuyên đề. Các chuyên đề gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng  phát biểu kết luận hội nghị.

Tại TPHCM, ngay sau khi chương trình hội nghị kết thúc, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trình bày dự thảo các chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

 

 

 Liên kết bài viết gốc