1.Thời gian: 14g00, thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2022.2.Đối tượng tham dự:-Đại diện 22 phòng Giáo dục và Đào tạo;-Mỗi trường THPT, trường nhiều cấp học, TT GDTX, TT GDNN-GDTX cử: 01 giáo viên phụ trách hướng dẫn học sinh tham gia dự án tham dự tập huấn.3.Địa điểm: Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh(Số 66-68 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Liên kết bài viết gốc