Tham dự tập huấn cán bộ quản lý trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX về hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học của nhà trường, tổ chức dạy học Chương trình GDTX cấp THCS, THPT theo chương trình GDPT 2018 – Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc