1.Thời gian: 07g30 ngày 29/12/2022 (Thứ Năm). 2.Địa điểm: Nhà thi đấu – Trường Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định (Địa chỉ: 215 Đường Hoàng Ngân, Phường 16, Quận 8)

Liên kết bài viết gốc