SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN – CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

 

BẢN TIN

HỘI NGHỊ

Tập huấn cán bộ quản lý trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX về hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học của nhà trường, tổ chức dạy học Chương trình GDTX cấp THCS, THPT theo chương trình GDPT 2018

 

Căn cứ Kế hoạch số 667/KH-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức tập huấn cán bộ quản lý trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học của nhà trường, tổ chức dạy học Chương trình GDTX cấp THCS, THPT theo chương trình GDPT 2018.

Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học tổ chức tập huấn cán bộ quản lý trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX, trường có phân hiệu GDTX (sau đây gọi tắt là Trung tâm) về hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học của nhà trường, tổ chức dạy học Chương trình GDTX cấp THCS, THPT theo chương trình GDPT 2018, kiểm tra đánh giá, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, thiết bị đồ dùng dạy học phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của người học, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của các Trung tâm nhằm đạt hiệu quả và chất lượng.

Hội nghị tập huấn được tổ chức tại Trung tâm GDNN – GDTX Quận 6 vào ngày 28 tháng 12 năm 2022.

Đại biểu tham gia hội nghị:

– Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học: Ông Cao Minh Quý, Trưởng phòng, điều hành hội nghị, Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng, cùng các chuyên viên: Phạm Phương Bình, Nguyễn Mạnh Cường, Đào Phi Trường, Nguyễn Đăng Khoa.

– Giám đốc, Phó giám đốc trung tâm GDNN – GDTX, trung tâm GDTX, trường có phân hiệu GDTX.

Vài hình ảnh hội nghị

1. Hình 1: Đại diện các Giám đốc của các trung tâm tặng hoa chúc mừng ông Cao Minh Qúy được bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.

2. Hình 2: Ông Cao Minh Quý, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học điều hành hội nghị.

3. Hình 3: Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học tập huấn về công tác quản lý chuyên môn.

4. Hình 4, 5: Ông Phạm Phương Bình, Ông Nguyễn Đăng Khoa, chuyên viên phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học của nhà trường, tổ chức dạy học Chương trình GDTX, kiểm tra đánh giá, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, thiết bị đồ dùng dạy học.

5. Hình 6, 7, 8: Đại biểu tham dự hội nghị.Liên kết bài viết gốc