Tập huấn nghiệp vụ đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (đợt 86). – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Liên kết bài viết gốc