Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông (THPT) và các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

        Thực hiện công văn số 4999/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 12 năm 2022 về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 11;

        Căn cứ Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt SGK lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

        Nhằm chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo cho cán bộ quản lý, giáo viên tìm hiểu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa (dạng PDF) đã được các tổ chức biên soạn sách giáo khoa hoàn thiện sau góp ý, đưa lên website trước khi in và phát hành. 

Liên kết đọc bản mẫu và tài liệu giới thiệu sách giáo khoa lớp 11 như sau:

Ngữ văn 11, tập một, tập hai và chuyên đề (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Ngữ văn 11, tập một, tập hai và chuyên đề (Chân trời sáng tạo)
Ngữ văn 11, tập một, tập hai và chuyên đề (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Toán 11, tập một, tập hai và chuyên đề (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Toán 11, tập một, tập hai và chuyên đề (Chân trời sáng tạo)
Toán 11, tập mộttập hai và chuyên đề (NXB ĐH Huế)
Toán 11, tập một, tập hai và chuyên đề (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Tiếng Anh 11 Macmillan Move On 
Tiếng Anh 11 Bright – Xem giới thiệu (record 1)
Tiếng Anh 11 i-Learn Smart World  – Xem giới thiệu (record 2)
Tiếng Anh 11 Friends Global
Tiếng Anh 11 Global Success
Tiếng Anh 11 Explore New Worlds (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Tiếng Anh 11 C21-Smart – Xem giới thiệu
Tiếng Anh 11 ThiNK
Tiếng Anh 11 English Discovery
Giáo dục thể chất – Bóng chuyền 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Giáo dục thể chất – Bóng rổ 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Giáo dục thể chất – Bóng đá 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Giáo dục thể chất – Cầu lông 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Giáo dục thể chất – Bóng đá 11 (Cánh Diều) Xem giới thiệu
Giáo dục thể chất – Bóng rổ 11 (Cánh Diều) –
Xem giới thiệu
Giáo dục thể chất – Cầu lông 11 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Giáo dục thể chất – Đá cầu 11 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11, chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11, chuyên đề học tập (Chân trời sáng tạo)
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11, chuyên đề học tập (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Lịch sử 11, chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Lịch sử 11, chuyên đề học tập (Chân trời sáng tạo)
Lịch sử 11, chuyên đề học tập (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Địa lí 11, chuyên đề học tập (Chân trời sáng tạo)
Vật lí 11, chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Vật lí 11, chuyên đề học tập (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Hoá học 11, chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Hoá học 11, chuyên đề học tập (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Sinh học 11, chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Sinh học 11, chuyên đề học tập (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Tin học 11, chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Tin học 11, chuyên đề học tập (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Công nghệ – Cơ khí 11, chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Công nghệ – Chăn nuôi 11, chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Công nghệ – Cơ khí 11, chuyên đề học tập (Cánh Diều) – Xem giới thiệu
Công nghệ – Chăn nuôi 11, chuyên đề học tập (Cánh Diều)
 – Xem giới thiệu
Âm nhạc 11, chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Âm nhạc 11, chuyên đề học tập (Chân trời sáng tạo)
Mĩ thuật 11, chuyên đề học tập (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Chân trời sáng tạo 1)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Chân trời sáng tạo 2)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 (Cánh Diều) – Xem giới thiệu

 

Tác giả: Phòng Giáo dục Trung học

Người đăng tin: Trần Thị Kim Phụng

Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung họcLiên kết bài viết gốc