Căn cứ công văn 179/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 13 tháng 01 năm 2023. Các đơn vị lập sanh sách theo mẫu (tải mẫu đính kèm) và gửi danh sách tại đây

 

 

 

Tác giả: admin

Người đăng tin: admin

Nguồn tin: Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại họcLiên kết bài viết gốc