TT TÊN TRƯỜNG WEBSITE 1 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh http://hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn 2 Học viện Chính trị Khu vực II https://hcma2.hcma.vn 3 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông – Cơ sở 2 https://ptithcm.edu.vn 4 Học viện Hàng không Việt Nam https://vaa.edu.vn 5 Học viện Hành chính Quốc Gia Cơ sở TP. Hồ chí Minh

https://www1.napa.vn/hcm 

6 Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh https://hcmcons.vn 7 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn https://www.stu.edu.vn 8 Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh https://www.hutech.edu.vn 9 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh http://iuh.edu.vn 10 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh https://hufi.edu.vn 11 Trường Đại học FPT – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh https://hcmuni.fpt.edu.vn 12 Trường Đại học Gia Định https://giadinh.edu.vn 13 Trường Đại học Giao thông Vận tải (Phân hiệu tại TP. HCM) https://utc2.edu.vn 14 Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh https://ut.edu.vn 15 Trường Đại học Hoa Sen https://www.hoasen.edu.vn 16 Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh https://hvuh.edu.vn 17 Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh http://www.uah.edu.vn 18 Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh https://www.uef.edu.vn/ 19 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh https://www.ueh.edu.vn 20 Trường Đại học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở 2) http://www.ldxh.edu.vn 21 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh https://www.hcmulaw.edu.vn 22 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh https://ou.edu.vn 23 Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh https://hcmufa.edu.vn 24 Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh https://buh.edu.vn 25 Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh https://huflit.edu.vn 26 Trường Đại học Ngoại thương – CS 2 tại TP. Hồ Chí Minh http://cs2.ftu.edu.vn 27 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành https://ntt.edu.vn 28 Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh https://hcmuaf.edu.vn 29 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng https://hiu.vn 30 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn  http://www.siu.edu.vn 31 Trường Đại học RMIT – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh https://www.rmit.edu.vn 32 Trường Đại học Sài Gòn https://sgu.edu.vn 33 Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh http://skdahcm.edu.vn 34 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh https://hcmute.edu.vn 35 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh https://hcmue.edu.vn 36 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh https://upes.edu.vn 37 Trường Đại học Tài chính – Marketing https://ufm.edu.vn 38 Trường Đại học Tài nguyên – Môi trường TP. Hồ Chí Minh https://www.hcmunre.edu.vn 39 Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh http://ush.edu.vn 40 Trường Đại học Thủy Lợi – Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh https://tlus.edu.vn 41 Trường Đại học Tôn Đức Thắng https://tdtu.edu.vn 42 Trường Đại học Văn Hiến https://vhu.edu.vn 43 Trường Đại học Văn Hóa Thành phố Hồ Chí Minh https://hcmuc.edu.vn 44 Trường Đại học Văn Lang https://vanlanguni.edu.vn 45 Trường Đại học Việt – Đức https://vgu.edu.vn 46 Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh https://ump.edu.vn 47 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch https://pnt.edu.vn 48 Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh https://truongnoivu-csmn.edu.vn 49 Phân viện Miền Nam – Học viện thanh thiếu niên Việt Nam https://pvmn.edu.vn 50  Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại Thành phố Hồ Chí Minh https://hcmact.edu.vn 51 Trường Đại học An ninh nhân dân http://dhannd.edu.vn 52  Trường Đại học Bách Khoa  https://hcmut.edu.vn 53   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  https://www.hcmus.edu.vn 54  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  https://hcmussh.edu.vn 55   Trường Đại học Công nghệ thông tin  https://www.uit.edu.vn 56   Trường Đại học Quốc tế  https://hcmiu.edu.vn 57   Trường Đại học Kinh tế – Luật  https://www.uel.edu.vn 58  Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  https://www.umt.edu.vnLiên kết bài viết gốc