Nhằm mục đích triển khai thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông và hướng dẫn thực hiện công tác thư viện trường học theo công văn số 4692/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện đối với Giáo dục thường xuyên năm học 2022 – 2023. Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên  nghiệp và Đại học phối hợp với Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn công tác Thư viên cho lãnh đạo và nhân viên thư viện các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm GDNN – GDTX, các trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên.  Nội dung tập huấn hướng dẫn các đơn vị công tác tổ chức hoạt động thư viện theo Quy định tiêu chuẩn thư viện tại Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT, hướng dẫn thực hiện hồ sơ quản lý, lưu trữ, bảo quản sách, báo, tạp chí..xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện, kế hoạch lồng ghép các hoạt động với các tổ chuyên môn và ngày hội văn hóa đọc. Đồng thời hướng dẫn công tác chuyển đổi số và áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động thư viện. Bên cạnh đó chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động thư viện và kiểm tra chéo giữa các trung tâm trong cụm. Hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch hoạt động xây dựng ngày hội sách năm 2023.

Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho các đại biểu tham quan thư viện của Đại học FPT, hoạt động thủ thư và giới thiệu các mô hình quản lý thư viện hiện nay nhằm giúp các đơn vị có them những bài học thực tiễn trong xây dựng hoạt động tại đơn vị.

Ngoài ra, các đại biểu còn được chia sẻ báo cáo tham luận của lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú và Trung tâm GDNN -GDTX Thành phố Thủ Đức về mô hình hoạt động thư viện tại cơ sở.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi từ đó có thể triển khai thực hiện công tác thư viện tại đơn vị đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Một số hình ảnh hoạt động:

 

Ông Phạm Phương Bình, Chuyên viên Phòng GDTXCNĐH báo cáo chuyên đề tập huấn

Ông Đào Phi Trường, Chuyên viên Phòng GDTXCNĐH báo cáo chuyên đề tập huấn

 

Các đại biểu tham gia tập huấn

 

Đại diện Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề hoạt động thư viện 

 

Đại biểu tham quan thực tế hoạt động thư viện Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đại biểu tham quan thực tế hoạt động thư viện Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh

 

Lãnh đạo TT GDNN-GDTX quận Tân Phú báo cáo tham luận

 

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó trưởng phòng Phòng GDTXCNĐH phát biểu chỉ đạo

 

Đại diện Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh tặng sách cho đại biểu tham dự

 

Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm



Liên kết bài viết gốc