ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN –

CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

 

BẢN TIN

CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN –

CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

 

Ngày 07 tháng 11 năm 2022, Chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lê Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại biểu tham dự Lễ kết nạp đảng viên:

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Đồng chí Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.
– Đồng chí Nguyễn Thị Gái – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.
– Cùng với sự có mặt của các đồng chí là đại diện Chi bộ các phòng thuộc Sở và hiện diện đủ 17/17 Đảng viên của Chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học gồm 05 Đảng viên Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Thành phố, 03 Đảng viên Trung tâm GDTX Tiếng Hoa và 09 Đảng viên Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.
          Tại Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Lê Nguyễn Mạnh Hùng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định kết nạp đảng và phát biểu chỉ đạo tiếp tục phân công đảng viên bồi dưỡng giúp đỡ cho đồng chí Lê Nguyễn Mạnh Hùng sau khi kết nạp đảng. Quần chúng Lê Nguyễn Mạnh Hùng đã tuyên thệ trước cờ đảng, cờ tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước tất cả đảng viên dự Lễ kết nạp đảng.

Chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học vinh dự nhận được hoa chúc mừng của Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Chi bộ các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Vài hình ảnh Lễ kết nạp đảng viên mới:

1. Hình 1, 2: Đảng viên chào cờ.

2. Hình 3: Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định kết nạp đảng cho quần chúng Lê Nguyễn Mạnh Hùng.

3. Hình 4: Quần chúng Lê Nguyễn Mạnh Hùng tuyên thệ trước cờ đảng, cờ tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước tất cả đảng viên dự Lễ kết nạp đảng.

4. Hình 5: Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo.

5. Hình 6, 7, 8: Lãnh đạo và đại diện Chi bộ các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng.Liên kết bài viết gốc