Các đơn vị có học sinh đậu kỳ thi nghề phổ thông khoá ngày 25/5/2022 vào đường link: thong bao phat giay chung nhan.xlsx theo dõi để biết đơn vị đã có giấy chứng nhận (ở cột Có GCN có đánh dấu “x”) và cử người đại diện liên hệ Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục để nhận GCN của đơn vị.

     Mọi chi tiết liên hệ Ông Trần Thanh Phong, chuyên viên Phòng GDTrH để được giải đáp.Liên kết bài viết gốc