Tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Liên kết bài viết gốc