Thay đổi thời gian tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác KĐCLGD đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Liên kết bài viết gốc