Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Ngày 16/02/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi Lễ triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của:

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Hoài Nam – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy.

Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng các Ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo;

Danh sách cán bộ được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong buổi lễ trao quyết định:

TT

GT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh hiện tại

Đơn vị đảm nhiệm chức vụ/chức danh hiện tại

Chức vụ

bổ nhiệm

Đơn vị đảm nhiệm chức vụ mới bổ nhiệm

1

Ông

Nguyễn Võ Đăng Khoa

Chuyên viên

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo

Phó trưởng phòng

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Ông

Nguyễn Duy Tuyển

Hiệu trưởng

Trường

THPT Trần Khai Nguyên

Hiệu trưởng

Trường

THPT Nguyễn Khuyến

3

Võ Thị Hồng Lan

Hiệu trưởng

Trường

THPT Nguyễn Khuyến

Hiệu trưởng

Trường

THPT Trần Khai Nguyên

4

Ông

Nguyễn Tấn Sĩ

Hiệu trưởng

Trường

THPT Lương Văn Can

Hiệu trưởng

Trường

THPT Nguyễn Văn Linh

5

Kim Nguyễn Quỳnh Giao

Hiệu trưởng

Trường

THPT Nguyễn Văn Linh

Hiệu trưởng

Trường

THPT Lương Văn Can

6

Ông

Ngô Lập Thu

Hiệu trưởng

Trường

THCS – THPT Diên Hồng

Hiệu trưởng

Trường

THCS – THPT Sương Nguyệt Anh

7

Ông

Nguyễn Tiến Tân

Hiệu trưởng

Trường

THCS – THPT Sương Nguyệt Anh

Hiệu trưởng

Trường

THCS – THPT Diên Hồng

8

Ông

Đặng Nguyễn Anh Huy

Giáo dục

trung học

Trường

THPT Đa Phước

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Đa Phước

9

Ông

Hoàng Văn Thắng

Phó Hiệu

trưởng 

Trường

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 10  Ông Nguyễn Đức Sơn Phó Hiệu trưởng 

Trường

THPT Phạm Văn Sáng

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Phạm Văn Sáng 

 11   Trần Thị Vân Anh  Phó Giám đốc   Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Phó Giám đốc  Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học 
 12  Ông Trần Văn Năng  Phó Hiệu trưởng   Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM  Phó Hiệu trưởng  Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Tống Phước Lộc đọc các quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Ông Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Ông Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ

Cán bộ vừa nhận quyết định phát biểu nhận nhiệm vụLiên kết bài viết gốc