Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 320/QĐ- TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; trong đó quy định: để đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) phải đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 và để đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Trung tâm GDNN- GDTX phải đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Căn cứ công văn số 5647/BGDĐT-QLCL ngày 27 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm GDNN-GDTX, ngày 14 tháng 02 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm GDNN-GDTX 05 huyện: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.

Dưới đây là hình ảnh buổi tập huấn:

 

Bà Nguyễn Xuân Mai – Phó Trưởng phòng – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

phát biểu chỉ đạo.

 
 

Bà Nguyễn Xuân Mai – Phó Trưởng phòng – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

phát biểu chỉ đạo.

 
 

Bà Phạm Hồng Châu – Chuyên viên – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

 
 

Bà Phạm Hồng Châu – Chuyên viên – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

 

Đại biểu thực hiện bài tập.

 
 

Đại biểu thực hiện bài tập.

 
 

Đại biểu tham dự tập huấn.

 
 

Đại biểu tham dự tập huấn.

 Liên kết bài viết gốc