Trong 3 ngày 11, 18 và 25 tháng 02 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trường Đại học Hoa Sen tổ chức tập huấn cho 238 cán bộ quản lý, giáo viên các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, các trường có phân hiệu GDTX về các chủ đề về hướng nghiệp nhằm mục đích hướng dẫn Ban giám đốc các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong chương trình GDTX cấp trung học phổ thông phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của người học, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó, giáo viên được hướng dẫn cách xây dựng phân phối chương trình, nội dung dạy học các chủ đề hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong chương trình GDTX. Ngoài ra, lớp tập huấn còn giúp trang bị cho giáo viên kỹ năng tổ chức các hoạt động, phương pháp giảng dạy theo các chủ đề của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, công tác tổ chức, yêu cầu, kỹ năng quản lý và xác định trọng tâm khi xây dựng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ngoài nhà trường.

          Qua lớp tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên có thể triển khai hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong chương trình GDTX theo chương trình GDPT 2018 một cách hiệu quả tại đơn vị của mình.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

 

PGS. TS. Võ Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen

phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Báo cáo viên hướng dẫn các chủ đề tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Báo cáo viên hướng dẫn các chủ đề tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Báo cáo viên hướng dẫn các chủ đề tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Giáo viên thực hành tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Đại biểu, cán bộ quản lý, giáo viên tham gia lớp tập huấnLiên kết bài viết gốc