Căn cứ kế hoạch số 63/KH-SGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2023 về tập huấn hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá học viên theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực Chương trình GDTX cấp THPT. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập huấn cho hơn 700 giáo viên thuộc 11 môn học của 30 trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, các trường có phân hiệu GDTX về xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá học viên theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Qua lớp tập huấn, giáo viên được hướng dẫn các phương pháp và kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực phù hợp đối tượng người học theo Chương trình GDTX, hướng dẫn xây dựng bản đặc tả và ma trận đề kiểm tra đánh giá học viên theo yêu cầu đổi mới dạy học. Thầy cô đã thực hành xây dựng kế hoạch giáo dục, đề kiểm tra đánh giá học kỳ 2 khối lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT, trình bày kết quả thực hiện và thảo luận rút kinh nghiệm từ đó nâng cao kỹ năng thực tế và áp dụng tại đơn vị của mình.

              Một số hình ảnh lớp tập huấn:

Báo cáo viên báo cáo tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá 

Giáo viên tham gia tập huấn thảo luận và làm việc theo nhóm

Giáo viên tham gia tập huấn trao đổi những vấn đề về triển khai kiểm tra đánh giá học viên

Giáo viên trình bày sản phẩm thực hành của nhóm

Giáo viên tham gia tập huấn chụp hình lưu niệmLiên kết bài viết gốc