Lưu ý:

– Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức một Lễ Tổng kết và trao giải cho tất cả các Hội thi trong năm học 2022 – 2023.

– Dự kiến tổ chức vào tháng 4/2023.

– Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể đến các đơn vị.Liên kết bài viết gốc