Kính gửi: 

                – Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông (công lập);

                – Giám đốc Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn, Trung tâm GDTX Chu Văn An, Trung tâm GDTX Tiếng Hoa;

                – Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau:

1. Đề nghị 30 đơn vị chưa đăng ký (danh sách đính kèm) khẩn trương đăng ký bổ sung trước 12 giờ ngày 08/03/2023.

Đường link đăng ký số lượng thiết bị https://forms.gle/UqbSuCCuoPZAxGsX9

2. Thời gian kiểm tra, dán tem thiết bị được dời sang ngày 28/3/2023 đến 07/4/2023:

+ Nhóm 1: 09 giờ sáng ngày 28, 29/3/2023 (tập trung thiết bị ngày 27/3/2023).

+ Nhóm 2: 09 giờ sáng ngày 30, 31/3/2023 (tập trung thiết bị ngày 29/3/2023).

+ Nhóm 3: 09 giờ sáng ngày 04, 05/4/2023 (tập trung thiết bị ngày 03/4/2023).

+ Nhóm 4: 09 giờ sáng ngày 06, 07/4/2023 (tập trung thiết bị ngày 05/4/2023).

Lưu ý:

– Các đơn vị đem thiết bị đến địa điểm quy định, sau đó lắp sẵn bộ máy, kết nối dây màn hình, bàn phím, thùng máy (đã được làm sạch dữ liệu; cài bản quyền hệ điều hành), chuột máy tính, máy in (đã được cài driver vào máy tính), bộ lưu điện – UPS (nếu có bộ lưu điện).

– Thiết bị phải có dán nhãn ghi rõ tên đơn vị, nếu có mật khẩu vui lòng ghi mật khẩu máy tính, ghi rõ tên, số điện thoại người phụ trách thiết bị của đơn vị để thuận tiện liên lạc khi kiểm tra, dán tem.Liên kết bài viết gốc