Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Thực hiện đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh,

Ngày 08 tháng 3 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:

 

Ông Võ Thiện Cang – Trưởng phòng – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

điều hành các nội dung thảo luận trong Hội nghị.

 

 Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa – Phó Trưởng phòng

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

giới thiệu mô hình trục cơ sở dữ liệu, quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

 
 

Ông Nguyễn Hà Nguyên – Phó Giám đốc – Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục

trao đổi ý kiến.

 Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương – Phó Trưởng phòng

Phòng PC 06 Công an Thành phố Hồ Chí Minh

trao đổi ý kiến.

 
 

Đại biểu đóng góp ý kiến.

 
 

Đại biểu đóng góp ý kiến.

 
 

Đại biểu đóng góp ý kiến.

 

Đại biểu đóng góp ý kiến.

 
 

Đại biểu đóng góp ý kiến.

 
 

Đại biểu đóng góp ý kiến.

 
 

Đại biểu đóng góp ý kiến.

 

Đại biểu đóng góp ý kiến.

 
 

Đại biểu tham dự tập huấn.

 
 

Đại biểu tham dự tập huấn.

 
 

Đại biểu tham dự tập huấn.Liên kết bài viết gốc