Chiều ngày 04/3/2023, tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn TP.HCM (Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố) đã tổ chức Kỳ họp toàn thể Hội đồng hiệu trưởng Thành phố nhằm tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tham dự Kỳ họp gồm có:

– Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố.

– Ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố.

– Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố.

– Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố.

– Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố.

– Sự hiện diện của lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và các trường Đại học là thành viên Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố.

Tại Kỳ họp, Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của Hội đồng hiệu trưởng Thành phố. Trong năm, Hội đồng đã phát huy được vai trò là một tập thể tinh hoa để tư vấn về cơ chế, chính sách cho Thành phố; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu phát triển Thành phố.

Có 03 tham luận đã được trình bày tại Kỳ họp, gồm: (1) Tham luận của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM về Mô hình đại học bền vững: Cách tiếp cận của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; (2) Tham luận của Đại học Quốc gia TP.HCM về Đổi mới giáo dục tại Đại học Quốc gia TP.HCM góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM; (3) Tham luận của Trường Đại học Hoa Sen về Phát triển hợp tác quốc tế ở các trường đại học.

Kỳ họp cũng đã công bố thông qua các quyết định về kiện toàn, thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố nhằm củng cố nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng. Lãnh đạo Thành phố cũng đã tặng hoa cảm ơn các Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời tặng hoa chúc mừng các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành vừa nhận nhiệm vụ, gồm:

1. Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sư phạm:

– Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

– Phó Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM.

2. Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sức khỏe:

– Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

– Phó Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

3. Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch – Xã hội và Nhân văn:

– Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn.

– Phó Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

4. Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ

– Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM.

– Phó Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

5. Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế:

– Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

– Phó Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM.

6. Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Chính trị – Pháp luật:

– Chủ tịch: Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Luật – Đại học Quốc gia TP.HCM.

– Phó Chủ tịch: Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố.

Tại Kỳ họp, Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố đã trình bày dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố; các Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành trình bày dự thảo kế hoạch chi tiết của từng khối ngành trong năm 2023.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp cũng đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố; vai trò, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học trong sự phát triển chung của Thành phố, khu vực Đông Nam Bộ và cả nước; các giải pháp nâng cao chất lượng và uy tín của các trường đại học trên địa bàn Thành phố; tín dụng sinh viên; học bổng dành cho sinh viên xuất sắc;…

Kết luận Kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi đã có nhiều chỉ đạo liên quan đến hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố trong năm 2022, định hướng nhiệm vụ trong năm 2023 và thời giai đoạn tiếp theo như: đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp của các trường đại học là thành viên Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố cho sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh; các trường đại học thành viên thường xuyên sử dụng và phát triển nền tảng số do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng (hoidonghieutruong.hcm.edu.vn; forumhdht.hcm.edu.vn); đẩy nhanh tiến độ các đề án do các trường đại học thành viên chủ trì; bổ sung Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành “Khoa học sự sống” bên cạnh các Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành hiện có; nghiên cứu triển khai chính sách tín dụng sinh viên; nghiên cứu chính sách hỗ trợ đào tạo giáo viên nguồn;…

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Kỳ họp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số thông tin về Kỳ họp được đăng tải trên các trang thông tin điện tử:

https://www.sggp.org.vn/cac-truong-dai-hoc-phat-trien-cung-voi-su-phat-trien-cua-tphcm-post680904.html

https://tuoitre.vn/nhieu-truong-dai-hoc-kien-nghi-tp-hcm-ve-chinh-sach-tin-dung-sinh-vien-20230304194743089.htm?gidzl=OO_iAti88NPcb-qaUHuZSs6Ux2Hd5YLqBCFlSMT797HsaEmXR1OdSoQLx2S_G71sT9Ev9paeiVraU0aeUW

https://thanhnien.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-phan-van-mai-dh-phat-trien-cung-su-phat-trien-cua-thanh-pho-185230304212659779.htm#img-lightbox-1

https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/mong-muon-cac-truong-dai-hoc-dong-gop-nhieu-hon-cho-su-phat-trien-cua-tphcm-1491905554Liên kết bài viết gốc