Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16-năm 2023 trình Hội đồng cấp Thành phố (cập nhật 15.3.2023, có bổ sung) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc