01. Mầm non 30/4, Quận 1

02. Mẫu giáo Thiên Thanh, Quận 3

03. Mẫu giáo Hoàng Anh, Quận 3

04. Mầm non Bông Hoa Nhỏ, Quận 7

05. Mầm non Việt Úc, Quận 10

06. Mầm non Quận 11, Quận 11

07. Mẫu giáo Hương Hồng, Tân Bình

08. Mầm non 12, Tân Bình

09. Mầm non Hoa Phượng Hồng, Bình Chánh

10. Mầm non Hướng Dương, Bình Chánh

11. Mầm non Hoa Phượng Vỹ, Bình Tân

12. Mầm non 19/5 (Cụm 9 phường), TP Thủ Đức

13. Mầm non Vàng Anh (Cụm 13 phường), TP Thủ Đức

14. Mầm non Hoa Lan (Cụm 13 phường), TP Thủ Đức

15. Mầm non Thiên Phước, Quận 3

16. Mầm non Ba By, Bình Chánh

17. Mầm non TT Rạng Đông, Hóc Môn

18. Mầm non Sao Mai, Nhà Bè

19. Mầm non Hoa Anh Đào, Tân Phú

20. Mầm non Bình Trưng Đông (Cụm 9 phường), TP Thủ Đức

21. Mầm non Thảo Điền (Cụm 9 phường), TP Thủ Đức

22. Mầm non Hồng Ân (Cụm 12 phường)-NCL, TP Thủ Đức

23. Mầm non Trinh Vương (Cụm 12 phường)-NCL, TP Thủ Đức

24. Mầm non Hoàng Anh (Cụm 12 phường)-NCL, TP Thủ Đức

25. Tiểu học Lý Thái Tổ, Quận 8

26. Tiểu học Tạ Uyên (Cụm 13 phường), TP Thủ Đức (Q9)

27. Tiểu học Võ Văn Tần, Quận 12

28. Tiểu học Kim Đồng, Gò Vấp

29. Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, Gò Vấp

30. Tiểu học Hồ Văn Huê, Phú Nhuận

31. Tiểu học Chi Lăng , Tân Bình

32. Tiểu học Bình Giã, Tân Bình

33. Tiểu học Lê Văn Sĩ, Tân Bình

34. Tiểu học Trần Quốc Toản, Tân Bình

35. Tiểu học Trương Văn Ngài, Hóc Môn

36. Tiểu học Lê Văn Lương, Nhà Bè

37. Tiểu học Trường Thạnh (Cụm 13 phường), TP Thủ Đức (Q9)

38. Tiểu học Võ Văn Hát (Cụm 13 phường), TP Thủ Đức (Q9)

39. Tiểu học Nguyễn Minh Quang (Cụm 13 phường), TP Thủ Đức (Q9)

40. Tiểu học Hiệp Bình Chánh (Cụm 12 phường), TP Thủ Đức (TĐ)

41. THCS Trần Quốc Toản (Cụm 13 phường), TP Thủ Đức (Q9)

42. THCS Nguyễn Thị Định (Cụm 9 phường), TP Thủ Đức (Q2)

43. THCS Đặng Tấn Tài (Cụm 13 phường), TP Thủ Đức (Q9)

44. THCS Tân Phú (Cụm 13 phường), TP Thủ Đức (Q9)

45. THCS Lê Văn Việt (Cụm 12 phường), TP Thủ Đức (TĐ)

46. THCS Trường Thọ (Cụm 12 phường), TP Thủ Đức (TĐ)

47. THCS Trương Văn Ngư (Cụm 12 phường), TP Thủ Đức (TĐ)

48. THPT Trần Văn Giàu

49. THPT Nguyễn Chí Thanh

50. THPT Thành Nhân

51. THCS-THPT Lạc Hồng

52. THCS-THPT Thái Bình

53. THCS – THPT Nam Việt

54. THCS-THPT Trần Cao Vân

55. TH, THCS và THPT Mỹ Việt

56. TH, THCS và THPT Tre ViệtLiên kết bài viết gốc