Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

– Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

– 8 Hiệu trưởng cụm trưởng cụm chuyên môn THPT.

 

Đến tham dự: Lễ ký kết triển khai gói sản phẩm ứng tiền đóng học phí và cho vay mua thiết bị máy tính cho phụ huynh học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

 

1. Thời gian: vào lúc 9 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Phòng họp 3.1 – Sở Giáo dục và Đào tạo.

(66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị đơn vị tham dự đầy đủ và đúng thành phần.Liên kết bài viết gốc