Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;-Hiệu trưởng Cụm trưởng cụm chuyên môn các trường Trung học phổ thông;-Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;-Lãnh đạo trường Tiểu học, THCS và THPT Mùa Xuân.Đến dự họp góp ý Dự thảo Kế hoạch và bộ tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc.1.Thời gian: 09g00, thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023.2.Địa điểm: Phòng họp 3.1 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh(Số 66-68 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Liên kết bài viết gốc