Nhằm chào mừng “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ 2 năm 2023 (21/4/2023) và “Ngày sách và bản quyền thế giới” (23/4/2023). Nâng cao giá trị của sách, ý nghĩa văn hóa đọc và sự cần thiết của Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần của cán bộ, giáo viên, học viên. 

Ngày 9/4/2023, Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 đã tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc với chủ đề “Nhận thức – Đổi mới và Sáng tạo”. Hoạt động đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên công nhân viên và học viên về giá trị, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất, hoàn thiện nhân cách con người. Hoạt động còn giúp tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, học viên biết được tầm quan trọng của việc đọc sách, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, tìm kiếm tư liệu phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và giải trí lành mạnh, bổ ích hướng tới xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Bên cạnh đó, hoạt động giúp phát huy hiệu quả hoạt động thư viện theo hướng thân thiện, tích cực, xây dựng thư viện mở và gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh. 

Ngày sách và văn hóa đọc năm 2023 còn là nơi để học viên, đoàn viên, phụ huynh giao lưu, trao đổi sách và chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp đọc sách. Ngày sách với nhiều hoạt động phong phú như thuyết trình sách, thiết kế bìa sách, giao lưu tác giả, trao đổi và quyên góp sách, xây dựng tủ sách dung chung cho thư viện, tặng sách và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, triển lãm các hình ảnh, tác phẩm về Bác…Ngày sách trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học viên của trung tâm, học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Quận 12 tham gia.

Một số hình ảnh hoạt động:

 

 Liên kết bài viết gốc