Về việc tham dự Chương trình Tư vấn Tuyển sinh – hướng nghiệp dành cho phụ huynh năm 2023 với chủ đề “Cùng con vào tương lai” (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT; Trường phổ thông có nhiều cấp học; Giám đốc TT GDNN – GDTX thành phố và các quận, huyện) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc