Nhằm tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Trường Đại học Vinh phối hợp triển khai các hội nghị, hội thảo, các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình, dự án về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; đồng thời triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuyển đổi số, phát triển phẩm chất, năng lực và kỹ năng hội nhập cho giáo viên và học sinh trên địa bàn Thành phố.

  Ngày 14/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Trường Đại học Vinh giai đoạn 2023-2026. Thành phần tham dự của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm có Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng các Ông Bà là lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Về phía Trường Đại học Vinh có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, PGS.TS Đinh Trung Thành – Giám đốc Trung tâm GDTX Trường Đại học Vinh. Lễ ký kết đã diễn ra trang trọng, nghiêm túc và triển khai nhiều hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

  Một số hình ảnh của Lễ ký kết:

Đại biểu tham dự Lễ ký kết hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Trường Đại học Vinh

Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu triển khai nội dung và chương trình hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Trường Đại học Vinh giai đoạn 2023-2026

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh

phát biểu về chương trình, kế hoạch và những định hướng hợp tác giữa hai đơn vị

Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

ký kết hợp tác với PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh

Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

tặng hoa cho đại biểu Trường ĐH VinhLiên kết bài viết gốc