SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI THẢO THẢO LUẬN, GÓP Ý
VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, BỘ TIÊU CHÍ TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 về xây dựng Trường học hạnh phúc. Đồng thời, triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025” của Ủy ban nhân dân Thành phố và Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Với mong muốn xây dựng, phát triển mô hình Trường học hạnh phúc dựa trên nguyên lý trải nghiệm hạnh phúc của con người: Kết nối với bản thân – Kết nối với người khác – Kết nối với thế giới tự nhiên. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên được yêu thương, tôn trọng, an toàn, chia sẻ và thấu hiểu. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo thảo luận, góp ý về xây dựng kế hoạch, bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc vào ngày 14/4/2023.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận/ Huyện/ TP. Thủ Đức và Cụm trưởng các cụm chuyên môn, TT GDTX, GDNN – GDTX và đại diện các trường ngoài công lập.

Phát biểu định hướng trong Hội thảo, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ yêu cầu về việc xây dựng bộ tiêu chí để các đơn vị triển khai xây dựng Trường học hạnh phúc đồng thời cũng mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các đơn vị, đại biểu để hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng Trường học hạnh phúc.

Ô. Nguyễn Minh Quốc Bảo – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố đã trình bày về dự thảo bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc gồm  03 nhóm tiêu chí: Môi trường nhà trường, Dạy học và hoạt động giáo dục,  Các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường (với 20 tiêu chí cụ thể) để các đại biểu tham dự Hội nghị cùng thảo luận.

Tại Hội thảo, các tham luận và mô hình của các đơn vị về những biện pháp triển khai về trường học hạnh phúc của đại diện một số đơn vị đã thể hiện rõ được mong muốn của các đơn vị về xây dựng mô hình Trường học hạnh phúc để đem lại môi trường học tập thực sự hạnh phúc.

Báo cáo về Dự án Trường học hạnh phúc trường theo chuẩn Unesco của Tiểu học, THCS và THPT Mùa Xuân do Bà Trần Thị Kim Hà và Bà Võ Thị Ý Nhi trình bày.

Báo cáo chia sẻ một số kinh nghiệm về công tác đang thực hiện để tiến hành xây dựng trường học hạnh phúc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 3 do ông Phạm Đăng Khoa – Trưởng phòng GD&ĐT Quận 3 trình bày.

Báo cáo tham luận về công tác đang thực hiện để tiến tới xây dựng trường học hạnh phúc do Bà Bùi Minh Tâm – Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn trình bày.

Các ý kiến trình bày trong Hội thảo của đại biểu tham dự sẽ được tổng hợp để Sở Giáo dục và Đào tạo sớm đưa ra bộ tiêu chí xây dựng Trường học hạnh phúc trong thời gian tới để Thành phố Hồ Chí Minh có thể triển khai và nhân rộng mô hình Trường học hạnh phúc.

Một số hình ảnh trong Hội thảo

Hình 1: Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu định hướng trong Hội thảo

Hình 2: Ông Nguyễn Minh Quốc Bảo – Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trình bày dự thảo kế hoạch triển khai và bộ tiêu chí Trường học hành phúc.Liên kết bài viết gốc